IT- drift og forvaltning

Har i gjennom 25 år vært innom mange områder innen IT, og de forskjellige bedriftene har gitt meg variert erfaring innen områdene:

 • Drift
  • Alt fra drift av minimaskiner fra Norsk Data (ND), pc nettverk med Novell og Microsoft Windows servere, MS Exchange, MS Sharepoint, Citrix og VMWare-miljø og Linux-tjenere. Integrasjon av pc’er og Mac’er mot IBM og ND minimaskiner, og Apple nettverk. Utrulling av klienter og applikasjoner i Novell og Windows-miljø.
 • Utvikling
  • Laget støttesystem for innlesing av data fra butikkdatasystem og bygget hjemmesider basert på Microsoft .NET og DotNetNuke. Stått for innføring av intranett og nettsider for bilder av historiske fly. Bygget hjemmesider for bibliotek.
  • Bygd opp portabelt nettverk med pc-klienter til bruk i øvelsessammenheng. Løsningen inneholdt Windows og Linux tjenere,  simulator med karttjeneste, streaming av video og lyd.
  • Laget simulering av militære bakkemål ved hjelp av film tatt opp fra fly over Trøndelag. Benyttet i øvelsessammenheng ved Luftkrigsskolen.
 • Forvaltning
  • Har jobbet med budsjettering, planlegging og gjennomføring av IT strategiplaner.
   • Budsjetter i størrelsesorden 2-3millioner.
  • Forvaltning av midler og utstyr: innkjøp, innkjøpsavtaler, reparasjon og avhending av utstyr.
 • Opplæring
  • I Vinmonopolet utviklet jeg kursmateriell, og gjennomførte opplæring av ansatte i kontorstøttesystemer, både på minimaskin- og pc-plattform.
  • For ekstern leverandør har jeg holdt kurs i Novell nettverksoperativsystem for kunder i Stockholm.
  • Gjennomført opplæring av ansatte i e-læringsplattform og plagiatkontoll.
 • Kundeoppfølging og relasjonsbygging
 • Teamarbeid
 • Lederskap

Noen kunder jeg har jobbet med

Golar Nor Offshore (Teekay Petrojarl), Tine meierier, Dynoplast (RPC Promens), Trondheim kommune, Røstum – Bjerkan & Stav Advokatfirmaet Ans.

Medarbeider med lang og allsidig erfaring – klar for nye utfordringer!