Kontor og administrasjon

Gjennom mange år har jeg bygget opp gode erfaringer og rutiner innen kontor og administrasjon. Jobber som IT-leder/ansavarlig og selvstendig næringsdrivene har gitt meg mye erfaring med rutiner, oppbyging av prosesser og økonomirutiner.

For tiden jobber jeg med kontortjeneste for flere lokalaviser i Fonnfjell reklamebyrå AS. Hovedfokus er vedlikehold av abonnement, bestillinger og fakturering av annonser og abonnement, distribusjon, løssalg og effektivisering av rutiner og prosesser. Det er mye kontakt med abonnenter, annonsører, banker, post, trykkeri, regnskapskontor og distributører.

Regnskap

Jeg har erfaring med regnskap gjennom private og offentlige virksomheter. Som IT-leder og IT-ansvarlig har oppfølging av regnskap og budsjett vært viktige elementer i disse jobbene. Jeg har vært bruker av Visma eAccounting, Visma Business og SAP.

Budsjett

Jeg har erfaring med budsjettering av IT-tjenester, drift, utvikling, vedlikehold og innkjøp.

Prosesser og rutiner

Dette er et område jeg har hatt spesielt fokus på i min nåværende jobb, men også tidligere jobber. Jeg ser på dette temaet spesielt viktig for små og mellomstore bedrifter hvor det er begrenset med menneskelige ressurser og erfaringsoverføring.

Det er vitkig å ha gode rutinebeskrivelser om en av dine ansatte skulle få et lengere fravær.