Palle-prosjekt

Noen Europaller ble til ny uteplass på hytta. Noen paller + litt ekstramaterieler til tak, benker og bord…og vipps….